CANNA GENERICA

CANNA MAGIC SEPHIA

Codice 01016

CANNA MAGIC SEPHIA

€ 28,70

Disponibile

LONG WAVEmt 3.00 150gr

Codice 23237

LONG WAVEmt 3.00 150gr

€ 39,70

Esaurito

TATANKA FORCE

Codice 29334

TATANKA FORCE

€ 56,30

Disponibile

Disponibile in varianti

LONG WAVEmt 3.30 150gr

Codice 33817

LONG WAVEmt 3.30 150gr

€ 41,00

Esaurito

SEA JIGGING 2.10 mt 40-140gr

Codice 36854

SEA JIGGING 2.10 mt 40-140gr

€ 70,30

Disponibile

SQUID SYICK 2.00mt

Codice 40287

SQUID SYICK 2.00mt

€ 113,70

Disponibile

SAGAMI BAY

Codice 41874

SAGAMI BAY

€ 113,70

Disponibile

LACUSTRIS

Codice 45754

LACUSTRIS

€ 82,60

Esaurito

Lacustris 2.70-3.00 mt

Codice 45755

Lacustris 2.70-3.00 mt

€ 82,60

Disponibile

BENACUS

Codice 48080

BENACUS

€ 87,60

Disponibile

Laker trout 3pz4,50mt 25-35gr

Codice 48724

Laker trout 3pz4,50mt 25-35gr

€ 291,70

Disponibile

Laker trout 3pz4,80mt 25-40gr

Codice 48725

Laker trout 3pz4,80mt 25-40gr

€ 291,70

Disponibile

CANNA TUBERTINI POWEWR FISH

Codice 49087

CANNA TUBERTINI POWEWR FISH

€ 118,50

Disponibile

PRIVILEGE 403 AFRICA4 mt 600-800gr

Codice 022021557356

PRIVILEGE 403 AFRICA4 mt 600-800gr

€ 148,60

Disponibile

MAG PRO EXTREME COREGONE

Codice 022021577286

MAG PRO EXTREME COREGONE

€ 69,30

Esaurito

ROD ACOCET PB

Codice 022021605378

ROD ACOCET PB

€ 65,70

Esaurito

MAG PRO ADVANCE COERGONE

Codice 022021605606

MAG PRO ADVANCE COERGONE

€ 36,00

Esaurito

ROD TANAGER T MONTATA

Codice 022021620197

ROD TANAGER T MONTATA

€ 31,40

Disponibile

Disponibile in varianti

Tanager Quiver Coregonemt 2,70 2 azioni 20-80gr

Codice 022021620418

Tanager Quiver Coregonemt 2,70 2 azioni 20-80gr

€ 34,30

Esaurito

SUPREMA PEP 2.0 MONTATA

Codice 022021621101

SUPREMA PEP 2.0 MONTATA

€ 54,00

Disponibile

Disponibile in varianti